Mittelstars B-valpar 8 veckor

Mamma till valparna är Queen Qiewie A Rose In  Moonlight ( Qiewie)

Pappa till valparna är Dagsljus To Good To Be True ( Teddy)